ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com

  โปรจำลองสุ่มเลขบัตรประชาชน

  Share

  Fast
  PSsix Member Super Class III
  PSsix Member Super Class III

  PSsix Program Coder
  จำนวนข้อความ: 217
  ความนิยม: 50
  เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

  โปรจำลองสุ่มเลขบัตรประชาชน

  ตั้งหัวข้อ by Fast on 09/03/12, 03:25 pm

  em218 ไม่ใช่เลขบัตรจริงนะครับ สุ่มตามหลักการตรวจเลขบัตร ดัดแปลงเอามาจาก [You must be registered and logged in to see this link.] ห้ามเอาไปทำผิดกฏหมายนะ  #include <GUIConstantsEx.au3>
  #include <WindowsConstants.au3>

  $Form1 = GUICreate("โปรจำลองสุ่มเลขบัตร", 253, 109, 192, 124)
  $Button1 = GUICtrlCreateButton("สุ่มเลขใหม่", 40, 72, 75, 25)
  $Button2 = GUICtrlCreateButton("ก๊อป", 152, 72, 75, 25)
  $Input1 = GUICtrlCreateInput("", 16, 24, 217, 21)
  GUISetState(@SW_SHOW)
  GUICtrlSetData($Input1,RandomNum())

  While 1
  $nMsg = GUIGetMsg()
  Switch $nMsg
  Case $GUI_EVENT_CLOSE
  Exit
  Case $Button1
  GUICtrlSetData($Input1,RandomNum())
  Case $Button2
  ClipPut(GUICtrlRead($Input1))
  MsgBox(64,"ก็อปเสร็จ","ก็อปเลข "&GUICtrlRead($Input1)&" ลงคลิปบอร์ด")
  EndSwitch
  WEnd


  Func RandomNum()
  $n1 = Random(0,9,1)
  $n2 = Random(0,9,1)
  $n3 = Random(0,9,1)
  $n4 = Random(0,9,1)
  $n5 = Random(0,9,1)
  $n6 = Random(0,9,1)
  $n7 = Random(0,9,1)
  $n8 = Random(0,9,1)
  $n9 = Random(0,9,1)
  $n10 = Random(0,9,1)
  $n11 = Random(0,9,1)
  $n12 = Random(0,9,1)

  $sumdigit = ($n1 * 13)+($n2 * 12)+($n3 * 11)+($n4 * 10)+($n5 * 9)+($n6 * 8)+($n7 * 7)+($n8 * 6)+($n9 * 5)+($n10 * 4)+($n11 * 3)+($n12 * 2)
  $snum = 11 - mod($sumdigit,11)

  if $snum =10 Then
  $digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&"0"
  ElseIf $snum =11 Then
  $digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&"1"
  Else
  $digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&$snum
  EndIf
  Return $digit1
  EndFunc

  rolovely
  PSsix Member Super Class II
  PSsix Member Super Class II

  PSsix Game Coder
  จำนวนข้อความ: 193
  ความนิยม: 14
  เข้าร่วมเมื่อ : 15/10/2010
  อายุ: 25
  ที่อยู่: THAILAND

  Re: โปรจำลองสุ่มเลขบัตรประชาชน

  ตั้งหัวข้อ by rolovely on 25/12/13, 11:54 am

  ผมขอแก้ไขแทน เนื่องจากเลขบัตรตัวแรกมันห้ามใช้ 0 และ 9 เลยดัดแปรงให้นิดๆ

  Code:
  #include <GUIConstants.au3>
  $Form1 = GUICreate("โปรแกรมสุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชน", 387, 122, -1, -1)
  $Label1 = GUICtrlCreateLabel("สุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชน", 16, 8, 357, 41)
  GUICtrlSetFont(-1, 24, 400, 0, "MS Sans Serif")
  $Input1 = GUICtrlCreateInput("", 8, 56, 369, 21)
  $Button1 = GUICtrlCreateButton("สุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชน", 8, 88, 369, 25, 0)
  GUISetState(@SW_SHOW)
  While 1
  $nMsg = GUIGetMsg()
  Switch $nMsg
  Case $GUI_EVENT_CLOSE
  Exit
  Case $Button1
  GUICtrlSetData($Input1,RandomNum())
  EndSwitch
  WEnd
  Func RandomNum()
    $n1 = Random(1,8,1)
    $n2 = Random(0,9,1)
    $n3 = Random(0,9,1)
    $n4 = Random(0,9,1)
    $n5 = Random(0,9,1)
    $n6 = Random(0,9,1)
    $n7 = Random(0,9,1)
    $n8 = Random(0,9,1)
    $n9 = Random(0,9,1)
    $n10 = Random(0,9,1)
    $n11 = Random(0,9,1)
    $n12 = Random(0,9,1)
    $sumdigit = ($n1 * 13)+($n2 * 12)+($n3 * 11)+($n4 * 10)+($n5 * 9)+($n6 * 8)+($n7 * 7)+($n8 * 6)+($n9 * 5)+($n10 * 4)+($n11 * 3)+($n12 * 2)
    $snum = 11 - mod($sumdigit,11)
    if $snum =10 Then
        $digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&"0"
    ElseIf $snum =11 Then
        $digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&"1"
    Else
        $digit1 = $n1&$n2&$n3&$n4&$n5&$n6&$n7&$n8&$n9&$n10&$n11&$n12&$snum
    EndIf
    Return $digit1
  EndFunc

   เวลาขณะนี้ 18/04/14, 03:02 pm